dimarts, 23 d’octubre de 2012

Integració de les TIC a l'àrea de llengua

Intentant ser optimistes i deixant de banda la crisi político econòmica social i lingüística que patim, ens centrarem en el tema que ha provocat que encara tengui interès i il·lusió per seguir formant-me i convertir-me en una millor mestra dia a dia: la millora del rendiment dels alumnes.

La “recent” incorporació del concepte de CB ha fet que els professionals que ens dedicam a l'educació facem una reflexió sobre el què feim dins l'aula i com ho feim. Pedagogs i pensadors tant actuals com de fa segles reflecteixen en els seus discursos que un bon mestre és aquell que té com a objectiu no només acomplir un currículum sinó fomentar l'esperit crític en els seus alumnes.Per cultivar-lo necessitam anar adquirint i un cert domini del llenguatge.

Com ho feim?
En primer lloc tenir present que els protagonistes són els alumnes i les seves necessitats immediates, tant intel·lectuals com emocionals.
Llavors tenir a l'abast un rebost ple de recursos, no deixar-nos arrossegar pel criteri de les editorials, encertat o no, els llibres són un recurs més, mai l'únic. És aquí on apareixen les TIC, com a un recurs, instrument, suport o eina sempre i quan serveixin per a millorar la capacitat de resposta de l'alumne cap al seu aprenentatge millorant així el seu rendiment.
Els horaris, espais i altres aspectes organitzatius també són bàsics per implementar noves metodologies.
Com a darrer punt però no menys important, la formació del professorat és fonamental per provocar reflexió i acció dins l'aula.

Tal i com hem comentat anteriorment, les TIC són un recurs més que no poden substituir el contacte directe entre les persones, però poden ajudar a enriquir aquests entorns d'aprenentatge. Pel que fa a la integració de les TIC a l'àrea de llengua... tot són avantatges. Les eines TIC ens permeten treballar tots els aspectes bàsics: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Amb aquestes eines, per una banda tenim un banc de recursos infinits per millorar les habilitats comunicatives de l'alumne, ja siguin vídeos, jocs, podcasts... I per l'altra tot un conjunt de programes o aplicacions per facilitar l'adquisició de la competència lingüística, per exemple, audacity, editors de text col·laboratius (piratepad, sync.in, googledocs, typewith.me...).

La idea és que aquest curs de formació m'ajudi a conèixer més eines i estratègies i aprengui quina és la millor manera d'utilitzar-les.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada